Archive for June, 2010

Khutbah Jum’at, Masjid AR Fakhruddin 18/6/2010

Saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menggali nilai dalam kisah sufi yang mashur ini. Diceritakan ada seorang sufi yang berlaku keras terhadap dirinya agar tetap zuhud. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana di tepi sebuah hutan. Karena takutnya akan menjadi jauh dengan Sang Maha Kasih maka ia meninggalkan semua kesenangan dunia. Hari-harinya digunakan hanya untuk shalat dan berdzikir kepada-Nya. Ia makan dan minum hanya sedikit. Ia berpakaian sederhana saja. Di gubuknyapun tak ada perabot kecuali yang sederhana dan sekadar diperlukan. Tangannya tak pernah lepas memegang tasbih. Ia betul-betul menjaga diri agar dunia ini tidak membuatnya terlena.

(more…)

Advertisements